Setting

Vores historie foregår i et fiktivt fantasiunivers. Inspireret af den mørke middelalder i det vestlige Europa. og historiske begivenheder som "The Field of Cloth of Gold" fiktioner som "Game of Thrones"

 

Her går store ædle huse sammen for at skabe kongeriger.

I Kingdoms er der ikke er noget "dominerende" køn, er både sønner og døtre gift for alliancer, handler eller rigdom.

 

Dette larp handler om intriger, drama, handel og hemmelige aftaler. Det er ved design ikke fair og ikke balanceret, nogle huse er stærkere end andre, og andre vil opleve store tilbageslag, det er alt sammen del af planen.

 

Kingdoms er ikke tænkt som et kampscenarie, men det betyder ikke at det ikke er tilladt. Det skal bare spilles ud sikkert.

 

Hvad kan jeg spille?

Du er fri til at være meget kreativ med din karakter, du har meget frihed. Hvert hus har brug for nogle adelige, og husets struktur kunne se sådan ud:

 

 1. Matriark eller patriark

 2. Skatte Mester (Handelsmester)

 3. Kommandør af tropperne

 4. Bannermen

 5. Vagter

 6. Tjenere

 

Vi stræber efter at der er noget for alle.

Adelen planlægger og diskuterer meget. Bannemændene konkurrerer i turneringer mod hinanden. Vagterne vil benytte og bevare sikkerheden. Tjenerne vil arbejde hårdt for at holde deres mestre glade.

Vi vil bruge en NPC (None Player Character) -gruppe for at sikre, at spillet aldrig bliver kedeligt.

Husenes Rådsmøde

Én gang om året mødes alle af de store huse for at planlægge det kommende år, men de sidste par år har krigen fyldt det hele.

Nu hvor krigen er forbi, har de store huse endnu en gang besluttet at mødes, denne gang med meget presserende anliggender.

Husrådet vil denne gang finde sted på hos neutrale hus af Lord Toron Falkaster. Lord Toron er ​​Bannerman til hus Sarranor. Alle de deltagende har svoret et løfte om diplomati, og derfor er der ikke tilladt nogen form for vold under gudernes straf.

Rådets ansvar

 1. Besteme skæbnen for hus Breinheart og hus Pykara

 2. Besteme, hvad der vil ske med de territorier, der tilhørte hus Breinheart

 3. Krone en ny regent af Kheolonia
   

Underansvar

Gennemføre nye handelsplaner, alliancer og ordninger, samt forsvars planer for kongeriget.

Møder

For at hjælpe processen har steward Toron har foreslået en forretningsorden. Kun adelige kan stemme. Hvert hus skal præsentere et bestemt antal adelige, der skal stemme, for at sikre, at hvert hus præsenteres lige.

Dag et:

En runde hvor hvert hus for lov at tale.

Hvert hus skal fremlægge en plan plan inden for politik, handel og forsvar.

Dag to:

Der stemmes om de fremlagte planer.
De to planer med flest stemmer fortsætter.

Der kan foretages ændringer i planen inden den endelige afstemning.

Endelig afstemning.

En ny regent er fundet.

Forhandlinger.jpg